Kunskapsbank

Hur ska jag tänka kring mitt företag - AB, enskild firma eller motsvarande?

Till en början ska du INTE importera inkomster och utgifter som berör ditt företag. Du ska heller inte lägga in skulder och tillgångar som ägs av företaget. Anledningarna är flera och den främsta är att ditt företag redan har en särskild bokföring där du kan få ypperlig koll på de siffror som berörs där. Därför ska du inte redovisa det i Balansbladet då det blir dubbelt bokfört. En annan anledning är att syftet med Balansbladet är att du ska få ypperlig koll på din privat ekonomi. För en mer fördjupad information läs nedan.
 

Enskild Firma
Det viktigaste är att din resultat- och balansräkning i Balansbladet motsvarar verkligheten och att du gör det konsekvent på samma sätt över tid för att kunna mäta och följa utvecklingen av din ekonomi.

Vi rekommenderar dock INTE att lägga in den enskilda firman i ditt privata Balansblad. Istället rekommenderas du att relatera till företaget som ett AB där lön och utdelning är de enda uttagen och insättningar betraktas som lån eller investeringar.

En ”enskild firma” är dock enligt den juridiska aspekten samma sak som du själv, dvs det ÄR din privatekonomi. Till skillnad från ett aktiebolag och som dessutom följer helt andra spelregler för ekonomi än vad privatpersoner gör.

Trots detta är det vår rekommendation att du särskiljer din verksamhet från din privatekonomi. Därför kan du förhålla dig till ditt företag som om det vore en annan ekonomi än din egen privatekonomi.

Du importerar bara den inkomst som du lyfter ut från din verksamhet. Eftersom att du som enskild företagare inte får någon ”vanlig lön” erhåller du istället all vinst som lön. Oavsett om du tar ut ”lön” eller vinst en gång per år eller oftare så tillhör det uttaget din resultaträkning. Den inkomsten importeras således i samband med att du ser pengarna på ditt privata lönekonto. Vår rekommendation är även att du redovisar din nettoinkomst i Balansbladet. Du kan sedan ta upp din skatt som en separat kostnad. Alternativt inte redovisar din skatt alls. Kom ihåg här att du är konsekvent med vad du gör.

Problemet med en enskild firma blir då att du vet inte exakt vad din lön blir för än året är slut och du skall redovisa ditt överskott i deklarationen. Det är detta överskott som blir din korrekta ”lön”.

Tänk på att du enligt lag behöver bokföra din verksamhet. Det som i slutänden blir din lön på nedersta raden i bokföringen efter ett års verksamhet, kan du sedan ta in som din lön i ditt privat Balansblad första månaden på nästa år osv.

Om det är så att du vet på ett ungefär hur mycket inkomst du kan ta in till din privatekonomi varje månad kan du lägga in det i Balansbladet. Om det sedan skiljer sig från hur utfallet blev efter bokslutet kan du redigera de inkomster du har importerat i efterhand.

Du bör även värdera dina tillgångar och sorterar upp de enligt följande: 
- Ifall de ägs utav bolaget så samlar du samtliga tillgångar i bolaget och tar du upp bolagsvärdet som en tillgång i din privata ekonomi. 
- Ifall det är tillgångar som du äger privat för du in de som privata tillgångar direkt in i Balansbaldets balansräkning.

Denna princip är för övrigt användbar även för andra klart urskiljbara områden som du har en ”egen ekonomi kring”. Man kan t ex äga ett hyreshus som privatperson, vars kostnader och ekonomiska rörelse inte hänger ihop med ens privata Balansblad. Då kan man ha den verksamheten på ett separat Balansblad och när man vet vad överskottet blir varje år eller möjligen varje månad, då för man in det i som en inkomst i sitt privata Balansblad.

Detta kan innebära ett arbete som tar lite tid och energi och vi vågar påstå att det är värt det!

 

Aktiebolag

Om du äger eller driver ett aktiebolag ska du inte ta med de inkomster och utgifter som berör bolaget i ditt Balansblad som berör din privata ekonomi. Däremot bör du ta upp värdet på ditt bolag som en tillgång i din balansräkning. Om du inte har en aktuell värdering av ditt bolag, då är det lämpligt att använda företagets egna kapital som nuvärde på företaget.

Varianterna är många och det kan se ut på många olika sätt men det viktigaste är att inte göra det mer komplicerat än du måste eller vill. Du vill ha ett privat Balansblad som speglar din privat ekonomiska situation i första hand. Verksamheter av varierande slag har sina egna ekonomiska flöden.

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Följ

Hittar du inte svaret?

Om den här artikeln inte svarade på din fråga, pröva att skriva din fråga ovan, kontakta oss via e-post, telefon 08 555 16 220 eller genom vårt support formulär.