Kunskapsbank

Hur ska jag tänka vi har delad / gemensam / separat ekonomi?

När vi lever ihop med en annan person är det vanligt att vi även slår ihop våra ekonomier. Vissa brukar kalla det för att man har delad ekonomi. Men ordet ”delad” kan ha två meningar. Dels att man delar på pengarna som om man lade alla pengar från båda parter i en hög som båda parter sedan tar från för att konsumera och investera. Vi kommer hädanefter att referera till denna typ av ekonomi som ”gemensam ekonomi”. Det andra sättet att se på delad ekonomi är att man har en avdelad ekonomi. Det vill säga att man inte blandar ihop sina pengar med den andra partners pengar. Hädanefter kommer vi att referera till den typen av ekonomi som ”separerad”.

En av de viktigaste insikterna man kommer till efter att ha använt Balansbladet ett tag är att det inte finns något rätt svar, med andra ord är det helt upp till dig – hur du vill att ditt Balansblad ska se ut. Vår rekommendation är att alltid försöka ha ett Balansblad som är så likt verkligheten som möjligt, eftersom det är ju ingen annan än sig själv som man "lurar" genom att föra in siffror som inte stämmer med verkligheten.

Därför handlar det om att titta i verkligheten - avser du att leva med den andra personen i framtiden och dela resten av ditt liv, då kan det te sig konstigt att hålla ett så viktigt område som ekonomin utanför. Gör då Balansbladet tillsammans och sedan kan man skapa separata tillgångskategorier där man specificerar t.ex. tillgångar som är knutna till en specifik person - t.ex. pensioner.

Den här artikeln innehåller fem rubriker:

  1. Hur gör jag i Balansbladet när jag och min partner har gemensam ekonomi och vi båda går utbildningen tillsammans?
  2. Hur gör jag i Balansbladet när jag och min partner har gemensam ekonomi och det bara är jag som går utbildningen men min partner vill att vi gör Balansbladet ihop?
  3. Hur gör jag i Balansbladet när jag och min partner har gemensam ekonomi och det bara är jag som går utbildningen men min partner vill inte att vi gör Balansbladet ihop?
  4. Hur gör jag i Balansbladet när jag och min partner har separerad ekonomi?
  5. Hur gör jag i Balansbladet när jag och min partner har delvis separerad ekonomi?

1. Hur gör jag i Balansbladet när jag och min partner har gemensam ekonomi och vi båda går utbildningen tillsammans?

Både du och din partner skapar ett varsitt Balansblads-konto, så att ni har varsina inloggningsuppgifter. Sedan är det endast ett Balansblad som ni båda kommer att jobba med. Detta för att ni ska slippa göra dubbletter av allting, dvs göra samma jobba två gånger. Du kommer alltså att kunna logga in på ditt enskilda konto och få fram samma Balansblad som din partner. Rent praktiskt löser du det genom att dela ditt Balansblad med din partner genom att klicka på rubriken Administration högst upp på sidan. När du klickat där droppar det ner fyra underkategorier, fortfarande högst upp på sidan. Klicka då på ”Dela Balansblad” och följ anvisningarna i fliken ”Dela ut ditt Balansblad”.

Gör sedan uppgifterna på Kurssajten som hör till Balansbladet i rätt ordning.

När du jobbar med uppgifterna som hör till del 2 ska du och din partner ta bort de inkomst-, utgifts-, tillgångs- och skuldkategorier som är inaktuella för er ekonomi. Sedan lägger ni till alla kategorier som ni saknar. Här kan det hända att ni har några enskilda kategorier av vardera sort, då ska ni även lägga in de. T.ex kanske du har ett studielån som du själv betalar av på men det ska ändå in i ert gemensamma Balansblad om ni har en gemensam ekonomi. Kanske är det så att din partner har en utgift för medlemskap i en golfklubb, då ska den utgiftskategorin också in i ert Balansblad osv. Det kan också vara bra att skilja på era pensioner, då kan ni skapa två kategorigrupper som heter ”Pensioner Anna” och ”Pensioner ”Anders” (Om ni heter Anna och Anders.)

Nästa steg är att komma överens om hur pass aktiv/passiv varje utgifts- och inkomstkategori är. Om du eller din partner är osäkra på hur ni ska tänka gällande det här kan ni läsa mer om det i denna artikel: http://support.balansekonomi.se/hc/sv/articles/200393286-Vad-%C3%A4r-skillnaden-p%C3%A5-en-aktiv-eller-passiv-utgift-

När du veckan därefter jobbar med uppgifterna på Kurssajten som hör till del 3 är det dags att importera era inkomster och utgifter. OBS! Detta ska du inte börja med för än del 3 på Kurssajten har låsts upp. När ni ska importera era inkomster och utgifter ska ni importera alla kontoutdrag från alla era konton. Notera att detta är viktigt, så att ni inte missar några transaktioner från något konto.
Kom också ihåg att ni inte ska redovisa egna överföringar mellan era konton som varken utgifter eller inkomster, då det kommer ge er ett missvisande resultat i er resultaträkning. (Eftersom att det då kommer se ut som att ni både har högre inkomster och utgifter än vad ni egentligen har.)

2. Hur gör jag i Balansbladet när jag och min partner har gemensam ekonomi och det bara är jag som går utbildningen men min partner vill att vi gör Balansbladet ihop?

Eftersom att din partner inte går utbildningen har din partner inte kostnadsfri tillgång till Balansbladet. Din partner kan välja att skapa ett eget konto via den här länken: https://www.balansbladet.se/registrera-dig/. Det abonnemang som vi rekommenderar då är ”3 månaders gratis prova-på”.

Sedan är det endast ett Balansblad som ni båda kommer att jobba med. Detta för att ni ska slippa göra dubbletter av allting, dvs göra samma jobba två gånger. Du kommer alltså att kunna logga in på ditt enskilda konto och få fram samma Balansblad som din partner. Rent praktiskt löser du det genom att dela ditt Balansblad med din partner genom att klicka på rubriken Administration högst upp på sidan. När du klickat där droppar det ner fyra underkategorier, fortfarande högst upp på sidan. Klicka då på ”Dela Balansblad” och följ anvisningarna i fliken ”Dela ut ditt Balansblad”.

Ett alternativ är annars att du och din partner gör allt från din inloggning.

Gör sedan uppgifterna på Kurssajten som hör till Balansbladet i rätt ordning.

När du jobbar med uppgifterna som hör till del 2 ska du och din partner ta bort de inkomst-, utgifts-, tillgångs- och skuldkategorier som är inaktuella för er ekonomi. Sedan lägger ni till alla kategorier som ni saknar. Här kan det hända att ni har några enskilda kategorier av vardera sort, då ska ni även lägga in de. T.ex kanske du har ett studielån som du själv betalar av på men det ska ändå in i ert gemensamma Balansblad om ni har en gemensam ekonomi. Kanske är det så att din partner har en utgift för medlemskap i en golfklubb, då ska den utgiftskategorin också in i ert Balansblad osv. Det kan också vara bra att skilja på era pensioner, då kan ni skapa två kategorigrupper som heter ”Pensioner Anna” och ”Pensioner ”Anders” (Om ni heter Anna och Anders.)

Nästa steg är att komma överens om hur pass aktiv/passiv varje utgifts- och inkomstkategori är. Om du eller din partner är osäkra på hur ni ska tänka gällande det här kan ni läsa mer om det i denna artikel: http://support.balansekonomi.se/hc/sv/articles/200393286-Vad-%C3%A4r-skillnaden-p%C3%A5-en-aktiv-eller-passiv-utgift-

När du veckan därefter jobbar med uppgifterna på Kurssajten som hör till del 3 är det dags att importera era inkomster och utgifter. OBS! Detta ska du inte börja med för än del 3 på Kurssajten har låsts upp. När ni ska importera era inkomster och utgifter ska ni importera alla kontoutdrag från alla era konton. Notera att detta är viktigt, så att ni inte missar några transaktioner från något konto.
Kom också ihåg att ni inte ska redovisa egna överföringar mellan era konton som varken utgifter eller inkomster, då det kommer ge er ett missvisande resultat i er resultaträkning. (Eftersom att det då kommer se ut som att ni både har högre inkomster och utgifter än vad ni egentligen har.)

3. Hur gör jag i Balansbladet när jag och min partner har gemensam ekonomi och det bara är jag som går utbildningen men min partner vill inte att vi gör Balansbladet ihop?

I det här fallet är vår rekommendation att du följer anvisningarna under rubriken ”Separerad ekonomi” eller ”Delvis separerad ekonomi”, som kommer här nedan. Eftersom att din partner inte tackat ja till att föra in hela er ekonomi i Balansbladet (inklusive din partners egna konton, pensioner osv.) är det bättre att du får 100 % koll på din egen ekonomi istället för att du får halvbra koll på det som du tror är er kompletta ekonomi.

4. Hur gör jag i Balansbladet när jag och min partner har separerad ekonomi?

Det här gäller oavsett om du och din partner går utbildningen tillsammans eller ej.

Om du och din partner har helt skilda ekonomier (dvs. att du har dina tillgångar och skulder och att du betalar för alla dina utgifter med dina inkomster samt att dina pengar inte någon gång beblandas med din partners och vice versa) ska du utforma ditt Balansblad så att det speglar din privata ekonomi.

Om du då bara att du följer alla instruktioner på Kurssajten ska det inte vara några konstigheter.

5. Hur gör jag i Balansbladet när jag och min partner har delvis separerad ekonomi?

Det här gäller oavsett om du och din partner går utbildningen tillsammans eller ej.

Om du och din partner har delvis separerad ekonomi kan det vara så att ni har några separerade kategorier och några gemensamma kategorier. T.ex. kan det vara så att ni har separerade ekonomier när det kommer till utgiftskategorier som kläder, frisörbesök, mobilabonnemang, busskort osv. Sedan kan det vara så att ni har några utgiftskategorier som ni har gemensamt, t.ex. hyra, bostadslån, TV-avgift osv.

Börja med att göra uppgifterna på Kurssajten som hör till Balansbladet i rätt ordning.

När du jobbar med uppgifterna som hör till del 2 ska du i detta fall lägga in alla tillgångskategorier och skuldkategorier som är dina. De tillgångar och skulder som ni har gemensamt (t.ex. hus och bolån) lägger du också in som kategorier. Sedan halverar du värdet på dessa tillgångar och skulder (Om ni har fördelat det på så sätt. Om ni har fördelat det på så sätt att du äger 60 % av något lägger du inte 60 % av värdet).

Du kommer även att ta bort och lägga till inkomst- och utgiftskategorier så att Balansbladet blir aktuellt i förhållande till din ekonomi. Även här kommer det att finnas vissa kategorier som enbart berör dig och andra som berör dig och din partner.

När du veckan därefter jobbar med uppgifterna på Kurssajten som hör till del 3 är det dags att importera dina inkomster och utgifter. OBS! Detta ska du inte börja med för än del 3 på Kurssajten har låsts upp. När du börjar med det ska du importera alla dina kontoutdrag från alla dina konton.

Om det är så att du och din partner har ett varsitt konto som ni får in era enskilda inkomster på och som ni använder för att konsumera och investera för er egen del ska du endast importera ditt eget konto.

Sen kan det vara så att ni har ett gemensamt konto dit ni båda gör en månatlig överföring för att sedan därifrån betala era gemensamma utgifter. I sådana fall ska du inte ta med överföringen från ditt konto till ert gemensamma konto som en utgift (då det kommer resultera i att du får en missvisande resultaträkning där det ser ut som att du har högre utgifter än vad du egentligen har). Istället ska du kopiera kontoutdraget från ert gemensamma konto och även importera det varje månad (notera då att du inte ska ta med din och din partners överföring till kontot som inkomster, av samma skäl som den förra parentesen). Om du står för 50 % av utgifterna från ert gemensamma konto behöver du manuellt minska beloppet med 50 % på dessa utgifter när du importerat dem.

Gör du detta kommer du får ett Balansblad som på bästa sätt speglar din privata ekonomi, trots att du och din partner har delvis gemensam ekonomi.

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Följ

Hittar du inte svaret?

Om den här artikeln inte svarade på din fråga, pröva att skriva din fråga ovan, kontakta oss via e-post, telefon 08 555 16 220 eller genom vårt support formulär.