Kunskapsbank

Hur redovisar jag ränta, amortering och en skuld?

Nedan följer Balansekonomis förslag på hur man redovisar en skuld med amortering och räntor i Balansbladet.

Först och främst - registrera skulden

Först och främst behöver man ha registrerat in skulden i Balansbladet.

Läs mer om hur du registrerar en skuld här!

Skilj på ränta och amortering

När man betalar för sin skuld till sin borgenär så betalar man ofta en klumpsumma som innehåller både räntan och amorteringen i ett. 

 • Räntan skall alltid föras upp i Balansbladet som en utgift.
 • Amorteringenkan man tänka kring på två olika sätt.

Amortering som utgift (Balansekonomis rekommendation)

Man kan argumentera för att amorteringen är en utgift eftersom det är pengar som skall ut ur din ekonomi till t.ex. banken eller CSN varje månad. Bankerna resonerar på det här sättet t.ex. när de gör kreditprövningar.

Enligt det resonemanget så kan man föra upp amorteringen som en utgift i Balansbladet - med förslag i en egen kategori. I det här resonemanget är vårt förslag att man gör enligt följande:

 1. Du har din skuld registrerad i Balansbladet (läs mer här) sedan tidigare och två kategorier (läs här hur du skapar en kategori):
  1. "Ränta på lån"
  2. "Amortering på lån"
 2. Du importerar ett kontutdrag med en betalning till låneinstitutet
 3. När du kategoriserar den i kassaboken efter importen så tar du bort amorteringen och kategoriserar betalningen i en egen kategori som heter t.ex. "ränta för lån"
 4. Du lägger manuellt till en utgift som motsvarar amorteringsdelen och kategoriserar den "amortering på lån"
 5. Du minskar "nuvärdet" på skulden under "Tillgångar och skulder".

Det här vår rekommendation när man börjar med Balansbladet!

Amortering är egentligen ingen utgift

Det andra och egentligen mer verkliga sättet är att amortering är ingen utgift. Det är ju pengar som du skickar från dina utgifter i resultaträkningen till dina skulder i balansräkningen. För motsvarande belopp som du amorterar, sänker du ju dina skulder med. Eftersom du sänker dina skulder så ökar ju skillnaden mellan dina tillgångar och dina skulder, det vill säga ditt egna kapital. Exempel:

 • Förutsättning i exemplet:
  • Du har 10.000 i skuld i ett lån
  • Du har 10.000 i på ett bankkonto
  • Ditt egna kapital (tillgångar minus skulder) är 0.
 • Du får nu in 1.000 kr i lön.
  • Du har nu 11.000 kr på ditt bankkonto
  • Du har 10.000 i skuld på ditt lån
  • Ditt egna kapital är 1.000 kr (=11.000-10.000)
 • Du amorterar 900 kr och betalar 100 kr i ränta.
  • Din skuld är nu på 9.100 kr
  • Dina tillgångar är nu 10.000 kr
  • Ditt egna kapital är nu 900 kr (=10.000 - 9.100) eftersom du betalade en utgift som ränta på 100 kr.Det vill säga att 100 kr i ränta är en ren utgift ut ur din ekonomi
  • Amorteringen på 900 kr minskade ju INTE ditt egna kapital för att vi sänkte dina skulder i motsvarande grad som amorteringen var på.

Det är viktigt att se att det egna kapitalet, det vill säga din nettoförmögenhet, inte förändras vid följande transaktioner:

 • Överföring från en tillgång till en annan - t.ex. överföring från ett bankkonto till ett annat
 • Amortering av lån
 • Vid köp av en tillgång, det vill säga en omvandling av pengar från en typ till en annan - t.ex. köp av aktier eller fonder vid köpögonblicket (sekunden därefter kan de börja variera i värde)

Det medför att man enligt ovanstående resonemang inte för in sina amorteringar i Balansbladet eftersom de egentligen inte är en utgift. Vilket medför att man redovisar i Balansbladet skippar steg 4 enligt föregående instruktion. Man registrerar helt enkelt inte amorteringen, men allt annat gör man som vanligt (lägger in räntan, minskar skulden)

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Följ

Hittar du inte svaret?

Om den här artikeln inte svarade på din fråga, pröva att skriva din fråga ovan, kontakta oss via e-post, telefon 08 555 16 220 eller genom vårt support formulär.