Kunskapsbank

Steg 05. Anpassa dina kategorier i Balansbladet

Steg 1. Introduktion

Den här uppgiften handlar om att förbereda ditt Balansblad inför kommande uppgifter där du kommer få mäta, följa upp och börja styra din ekonomi. Först och främst handlar det om att identifiera och anpassa kategorierna för de typer av inkomster och utgifter som du har i din ekonomi.

Den första uppgiften är att anpassa dina inkomst- och utgiftskategorier i Balansbladet, så att du på det sättet förbereder och berättar för Balansbladet vilka typer av inkomster och utgifter du har. När dina transaktioner sedan importeras från ditt bankkonto, såsom t.ex. mathandling på ICA, så kopplas det automatiskt till en speciell kategori. På så sätt kan du sedan i rapporterna få ut information om hur mycket inkomster eller utgifter som är kopplade till en specifik kategori.

Balansbladet kommer med ett antal förinställda kategorier och till dessa kan du antingen lägga till kategorier som du har, eller helt enkelt ta bort de du inte använder, t.ex. husdjur, om du inte har sådana.

Steg 2. Förslag på uppgifter att göra i det här steget:

 1. Radera de inkomstkategorier som inte berör dig
 2. Radera de utgiftskategorier som inte berör dig
 3. Lägg till de inkomstkategorier som berör dig men som saknas
 4. Lägg till de utgiftskategorier som berör dig men som saknas
 5. Ställ in graden av aktiv respektive passiv för varje inkomstkategori
 6. Ställ in graden av aktiv respektive passiv för varje utgiftskategori

Steg 3. Logga in i Balansbladet via www.balansbladet.se »

?name=media_1367792490114.jpg

1. Öppna en ny flik i din webbläsare och gå till www.balansbladet.se
2. Ange ditt användarnamn och lösenord och logga in genom att klicka på knappen

Steg 4. Klicka på "Administration" i huvudmenyn

?name=media_1367792536180.jpg

Steg 5. Klicka på "Kategorier" i undermenyn

?name=media_1367792585876.jpg

Steg 6. Introduktion till kategoriöversikten

?name=media_1367792648522.jpg

En kategori är närmast jämförbar med en påse som innehåller alla saker av samma typ. T.ex. en kategori som heter "Lön" kommer att innehålla alla dina löner, en kategori "Restaurangbesök" innehåller alla dina restaurangbesök etc. Tillgångskategorin "Bankkonto" innehåller alla dina tillgångar av typen bankkonto och din skuldkategori "bolån" ska innehålla alla dina bolån (om du har sådana).

Ibland, särkilt när det gäller inkomster och utgifter så vill man bunta ihop ett antal kategorier och därför finns det i Balansbladet även något som heter en kategorigrupp. En kategorigrupp är en påse som innehåller flera påsar av samma typ. T.ex. "Bidrag och stöd" innerhåller olika typer av kategorier som passar ihop med varandra under rubriken "Bidrag och stöd". Notera att den funktionen inte finns för tillgångar och skulder, där den är överflödig.

Syftet med kategorier och kategorigrupper är att i rapporter kunna göra översikter och berätta för Balansbladet vilka inkomster/utgifter och tillgångar/skulder som hör ihop och som kan summeras. Mer om det senare.

 1. Under inkomstfliken hittar du alla inkomstkategorier
 2. Under utgiftsfliken hittar du alla utgiftskategorier
 3. Under tillgångskategorier hittar du alla kategorier för dina tillgångar
 4. Under den här fliken hittar du alla dina skuldkategorier
 5. I övrigt fliken hittar du olika administrativa åtgärder - såsom att t.ex. ändra aktiv/passivkvoten för alla poster i en kategori eller liknande.
 6. Är exempel på kategorigrupper
 7. Är exempel på kategorier
 8. Visar hur mycket aktiv en inkomst eller utgift är
 9. Visar hur mycket en passiv inkomst eller utgift är
 10. Klicka här för att radera en kategori
 11. Klicka här för att ändra en kategori
 12. Klicka här för att skapa en ny kategori

Steg 7. För att skapa en ny inkomst eller utgiftskategori (klicka på 12 i föregående steg) och fyll i nedanstående formulär

?name=media_1367792777988.jpg

1. Fyll i namnet på kategorin här
2. Välj om det är en inkomst- eller en utgiftskategori
3. Välj vilken kategorigrupp som den tillhör
4. Ange ett tal mellan 0-100 beroende på hur aktiv den här kategorin är
5. Hur passiv kategorin är beräknas automatiskt utifrån det som du angav i 4.
6. Klicka här för att spara
7. Läs gärna mer i manualen för en fördjupat förståelse

Steg 8. För att administrera dina tillgångs och skuldkategorier - gör precis på samma sätt! Klicka på fliken tillgångskategorier

?name=media_1367793472109.jpg

Översikt för kom-igång-guiden

Tillbaka till översikten för kom-igång-guiden

 

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Följ

Hittar du inte svaret?

Om den här artikeln inte svarade på din fråga, pröva att skriva din fråga ovan, kontakta oss via e-post, telefon 08 555 16 220 eller genom vårt support formulär.