Kunskapsbank

Steg 08. Lägg in dina tillgångar i Balansbladet

Nu är det äntligen dags att föra in uppgifter i Balansbladet. Vi kommer att börja med Balansräkningen och därmed kommer du få lägga in dina tillgångar och skulder.

Den första deluppgiften är att börja med att lägga in alla dina tillgångar i Balansbladet. Nedan finner du både instruktioner för hur du går till väga samt en checklista med frågor som hjälper dig att se till att du har fått med alla tillgångar.

Steg 1. Öppna Balansbladet i en ny flik eller ett nytt fönster

?name=media_1364078747981.jpg

Steg 2. Logga in genom att ange dina användaruppgifter

?name=media_1364078777323.jpg

Steg 3. Klicka på "Tillgångar & Skulder" i huvudmenyn

?name=media_1364078833421.jpg

Steg 4. Klicka på "Registrera tillgång"

?name=media_1364078916534.jpg

Steg 5. Fyll i informationen om tillgången

?name=media_1364078954581.jpg

 1. Fyll i namnet på tillgången i fältet "Kort beskrivning"
 2. Välj en kategori för tillgången enligt dem du anpassade i förra uppgiften.
 3. I fältet eventuella anteckningar kan du skriva egna anteckningar såsom t.ex. kontonummer eller liknande
 4. Fältet med "Är tillgången aktivt i din ägo" låter du vara på "Ja". Det fältet kan du använda i framtiden om du t.ex. säljer tillgången och fortfarande vill ha kvar historiken.
 5. Klicka på "Spara"

Steg 6. Fyll i information om värdet för tillgången

?name=media_1364079278661.jpg

Nu har du skapat tillgången, men ännu inte angett något värde på den, så det ska du göra nu. Vår rekommendation är att du väljer föregående månad som startdatum, och inte går hela vägen tillbaka tills när du köpte den eftersom det allt som oftast är onödigt arbete.

 1. I kolumnen "Anskaffningsvärde" fyller du i beloppet för hur mycket du totalt har betalt för tillgången. Det vill säga vad ditt anskaffningsvärde för tillgången har varit.
 2. I kolumnen "Nuvärde" fyller du i värdet för vad tillgången är värd idag om du skulle sälja den.
 3. Klicka på "Spara"

OBS! Lägga endast in anskaffningsvärde för föregående månad, du behöver inte gå bakåt i historien och sätta värdena!

Om du inte vet anskaffningsvärdet så får du göra en rimlig uppskattning. Om du inte vet nuvärdet, gör då ditt bästa för att försöka ta reda på det. Du kan t.ex. kontakta en mäklare för att göra en värdering, titta på blocket vad motsvarande tillgång är värd etc. I värsta fall får du göra en uppskattning även här.

Steg 7. Checklista för att se till att du får med alla dina tillgångar!

För att se till att du inte missar något, bekräfta att du har fått med alla tillgångar av följande typer:

 1. Bankkonton
 2. Värdepapper - fonder och aktier
 3. Tärande tillgångar - huset, bilen, båten, husvagnen, motorcykeln, fritidshuset
 4. Din inkomstpension
 5. Din PPM
 6. Din tjänstepension
 7. Ditt individuella pensionssparande
 8. Dina övriga tillgångar

Här hittar du en bra artikel om hur du hittar värdena för dina pensioner.

Översikt för kom-igång-guiden

Tillbaka till översikten för kom-igång-guiden

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Följ

Hittar du inte svaret?

Om den här artikeln inte svarade på din fråga, pröva att skriva din fråga ovan, kontakta oss via e-post, telefon 08 555 16 220 eller genom vårt support formulär.