Kunskapsbank

Skapa din budget - steg för steg instruktion

Introduktion

Budgetverktyget i Balansbladet bygger på samma kategorier och kategorigruppersom du arbetar med när du registrerar dina inkomster och utgifter. Det fungerar som så att du kan när som helst sätta ett värde för en kategori och en månad i formuläret som beskrivs nedan på denna sida. Du når budgetverktyget i Balansbladet genom att

  1. Logga in i Balansbladet
  2. Klicka på "Inkomster- och Utgifter" i huvudmenyn och sedan
  3. Klicka på "Skapa budget".

Läs mer om de andra funktionerna som hör ihop med budgeten:

Förklaring av vyn sätt budgetmål per kategori

Klicka på nedanstående bild för att göra den större. I bilden så står de följande bokstäverna för följande betydelse:

A - Valt år.

Det första du behöver göra är att välja för vilket år du vill arbeta med din budget. Det vill säga för vilket år du vill ange dina mål för. T.ex. 2010 som det är i skrivande stund.

B - Kategori.

När du har valt år att jobba med, så fungerar Balansbladet som så att du väljer den kategori som du vill sätta mål för. Budgetfunktionen är uppbyggd kring kategorierna, som du kan ändra under administration och sedan kategorier i huvudmenyn.

C - Jämförelse år.

Ibland kan det vara praktiskt att jämföra med både utfall och budgetmål från tidigare år. Genom att välja ett jämförelseår, som 2009 på bilden, kan du se vad utfallet för respektive månad i den valda kategorin blev. Den informationen kan du sedan använda för att göra en mer detaljerad och realistisk budget.

D - Månad.

I denna kolumnen visas alla månaderna för det valda året.

E - Budget valt år.

Här skriver du in summorna för det som ska bli dina mål för den valda kategorin och det valda året.

F - Budget jämförelseår.

I denna kolumnen visas, om det finns tillgängligt, dina budgetmål från det valda jämförelseåret.

G - Budget jämförelseår.

I denna kolumnen visas, om det finns tillgängligt, utfallet - det vill säga summan av alla inkomster och utgifter i kategorin.

H - Spara.

Glöm inte att klicka på Spara när du har fyllt i dina mål.

Tips och trick

För att underlätta arbetet med att sätta siffror på budgeten, så finns det tre hjälpfunktioner, som kan nås genom att klicka på knappen "Visa/Dölj fler alternativ" som finns precis mellan A och D på bilden.

1. Fyll alla månaderna med följande summa

Denna hjälpfunktionen fyller alla månaderna med summan som du skriver i textfältet.

2. Fördela årssumma jämnt över alla månaderna

Denna hjälpfunktionen delar upp summan som du skriver i textfältet, i tolv lika stora delar och skriver sedan i det för respektive månad.

3. Kopiera budget från jämförelseåret

Den tredje hjälpfunktionen kopierar helt enkelt över samma budgetmål för det valda året som det var under jämförelseåret.

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Följ

Hittar du inte svaret?

Om den här artikeln inte svarade på din fråga, pröva att skriva din fråga ovan, kontakta oss via e-post, telefon 08 555 16 220 eller genom vårt support formulär.