Kunskapsbank

Det här behöver du inte importera i steg 3

Transaktioner som INTE skall importeras

När du importerar dina kontoutdrag från din bank eller dina bank- och kreditkort, då är det vår rekommendation att du INTE tar med följande:

 • Överföringar mellan egna konton - en överföring är varken en inkomst eller utgift och skall därför inte vara med i importen. Många av våra avancerade användare anger dessutom prefixet "öf - " när de på sina banker gör överföringar. Anledningen är att snabbt kunna identifiera sina överföringar i just steg 3 vid importen till Balansbladet.
 • Betalning för kreditkort - ta inte med överföringen där du betalar för ditt kreditkort eftersom själva kontoutdraget från kredit- eller bankkortet skall importeras senare. Då hade det nämligen blivit dubbla utgifter. 

  OBS! Däremot skall du naturligtvis redovisa om du betalar ränta för din kredit på kreditkortet, eftersom det inte är en utgift som kommer med på koreditkortets kontoutdrag. Läs mer om redovisning av kreditkort här.

Transaktioner som du får bestämma om du vill importera

Nedan följer några specialfall, där det inte finns något rätt svar, där vissa av våra användare importerar och vissa andra gör det inte. Det handlar nämligen om att identifiera vad man är intresserad av att mäta i sin ekonomi. 

 • Stora och extraordinära inköp - t.ex. köp av hus eller bil. 
  - De som importerar argumenterar som att det faktiskt är en utgift och skall därmed redovisas.
  - De som inte importerar det, håller med om att det är en utgift, men de är oftast mer intresserade av det löpande resultatet och alla genomsnittssiffror förstörs av en sådan här post. Hur de personerna ofta redovisar är att de istället för in transaktionen direkt i balansräkningen. De minskar på en tillgång (oftast bankkonto) och lägger in en ny tillgång. Har den finansierats med ett lån, läggs naturligtvis även lånet till. 
 • Amorteringar och sparande 
  Läs mer om amorteringar i ett separat inlägg här
  Läs mer om sparande i ett separat inlägg här 
 • Kvarskatt och andra skatter
  Läs mer om redovisning av skatter i ett separat inlägg här 

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Följ

Hittar du inte svaret?

Om den här artikeln inte svarade på din fråga, pröva att skriva din fråga ovan, kontakta oss via e-post, telefon 08 555 16 220 eller genom vårt support formulär.