Kunskapsbank

Hur redovisar jag ett sparande?

Det finns två sätt att tänka på kring sparande, där du får välja vilket sätt som passar dig bäst.

Läs hela instruktionen då det finns viktig information längre ner i texten. 

Alternativ 1. Redovisa bara förändringen på tillgången i Balansräkningen

Ett sparande är egentligen ingen utgift, eftersom att pengarna som du sparar inte lämnar din ekonomi, de förflyttas bara från ett ställe till ett annat. Med det sagt kan du helt enkelt välja att inte ta med de överföringar du gör från dina vanliga bankkonton till sparkonton/aktiedepåer eller liknande. Läs mer om hur du uppdaterar tillgången som ditt sparande går till längre ner i den här artikeln. 

Steg-för-steg instruktion - om du väljer att inte redovisa ditt sparande som en utgift

 1. Logga in i Balansbladet
 2. Klicka på "Inkomster och utgifter"
 3. Klicka på "Importera från bank"
 4. Gör importen enligt instruktionerna i Balansbladet
 5. När du kommer till dina poster som berör sparande/amorteringar raderar du dessa, så att de inte importeras hela vägen till din resultaträkning. 

För att radera tidigare importerade poster som berör ditt sparande och/eller amorteringar:

 1. Logga in i Balansbladet
 2. Klicka på "Inkomster och utgifter"
 3. Klicka på "Kassaboken"
 4. Välj månad
 5. För muspekaren över den aktuella posten
 6. Välj "radera"
 7. Spara!

Alternativ 2. Redovisa ditt sparande som en utgift 

Även om det utifrån ett ekonomiskt perspektiv inte är helt korrekt att du redovisar ditt sparande som en utgift kan du göra det (obs! vi avser här sparande i form av pengarna som sätts i arbete och flyttas från kontona där du har din vanliga ekonomi till andra ställen, se mer i stycket "skilj på sparande och sparande"). Anledningen till att det inte är helt korrekt är ju, att sparande per definition inte är pengar ut ur din ekonomi som hamnar i någon annans ficka, utan det är ju pengar som flyttas till dina tillgångar. Det vill säga ditt sparande gör dig rikare. 

En anledning till att du kan välja att redovisa ditt sparande på det här sättet, även om det inte är helt korrekt, är att till exempel att banken räknar amortering som är ett slags tvångssparande, som en utgift i sina likviditetskalkyler när man lånar pengar. Det är pengar ut ur din ekonomi om man bara tittar på likviditeten och resultaträkningen. Men, som sagt försvinner pengarna i praktiken inte från dig, de förflyttas bara från ett ställe till ett annat.

Förberedelser - om du väljer att redovisa ditt sparande som en utgift

 1. Registrera en tillgång i ditt Balansblad - t.ex. "Bankkonto" (eller liknande dit du för över ditt sparande) om du inte har gjort det
 2. Skapa en utgiftskategorigrupp som heter t.ex. "Sparande och amorteringar"
 3. Skapa en utgiftskategori som heter t.ex. "Månadssparande"
 4. Skapa en utgiftskategori som heter t.ex. "Amorteringar" (om du har något lån att amortera)

Steg-för-steg instruktion - om du väljer att redovisa ditt sparande som en utgift

När du importerat ditt sparande från dina kontoutdrag och ska kategorisera det i Kassaboken, välj då utgiftskategorin "Månadssparande" för dina sparande. Då har du i Resultaträkningen (inkomster & utgifter) markerat den som en (låtsas)utgift.

För att ändra tidigare importerade poster som berör ditt sparande och/eller amorteringar:

 1. Logga in i Balansbladet
 2. Klicka på "Inkomster och utgifter"
 3. Klicka på "Importera från bank"
 4. Gör importen enligt instruktionerna i Balansbladet
 5. Lägg din poster som berör sparande i utgiftskategorin "Månadssparande"
 6. Lägg dina poster som berör amorteringar i utgiftskategorin "Amorteringar" (om du har något lån att amortera)
 7. Slutför importen av alla dina poster enligt instruktionerna i Balansbladet

För att ändra tidigare importerade poster som berör ditt sparande och/eller amorteringar:

 1. Logga in i Balansbladet
 2. Klicka på "Inkomster och utgifter"
 3. Klicka på "Kassaboken"
 4. Välj månad
 5. För muspekaren över den aktuella posten
 6. Välj "Snabbändra"
 7. Byt kategori
 8. Spara!

Skilj på sparande och sparande

Det finns ju många olika sorters sparande och i ovan avser vi först och främst sparande som är långsiktigt där pengarna inte kommer tillbaka till din löpande ekonomi i form av semster-, buffert- eller kortsiktigt sparande där man lägger pengarna på konto. 

Det sparande som du kan välja att föra in i Balansbladet som utgifter är sådant sparande som till exempel går till din mekaniska pengamaskin där du för över pengar månatligt till exempelvis Nordnet, Avanza eller motsvarande. 

Överföringar till ett e-sparkonto för att betala nästa månads amorteringar eller nästa månads resa ska inte registreras som utgifter då det är mer eller mindre en överföring.

 

Efter varje månad behöver du uppdatera värdet på tillgången som ditt sparande går till:

 1. Logga in i Balansbladet
 2. Klicka på "Tillgångar och skulder"
 3. Klicka på "Visa tillgångar"
 4. Klicka på tillgången "Bankkonto" (eller motsvarande)
 5. Klicka på alternativet "Jag vill komplettera med ny värdeutveckling"
 6. Öka anskaffningsvärdet med det sparade beloppet
 7. Öka nuvärdet med det sparade beloppet
 8. Spara

Om du amorterar på en skuld behöver du även uppdatera värdet på den skulden varje månad.

 1. Logga in i Balansbladet
 2. Klicka på "Tillgångar och skulder"
 3. Klicka på "Visa skulder"
 4. Klicka på skulden "Bolån" (eller motsvarande)
 5. Klicka på alternativet "Jag vill komplettera med ny värdeutveckling"
 6. Minska anskaffningsvärdet och nuvärdet med samma beloppet som du amorterat
 7. Spara

Obs! Oavsett vilket alternativ du väljer är det viktigaste att du är konsekvent med det du väljer, för att du ska kunna mäta utvecklingen av din ekonomi över tid. 

 

 

Amortering är samma sak som ett sparande

En amortering är precis samma sak som ett sparande, vilket gör att båda alternativen ovan är applicerbara på amorteringar. En amortering är ett slags sparande, men med den viktiga skillnaden att amortering INTE höjer värdet på en tillgång utan den sänker värdet på en skuld. Men slutresultatet blir samma eftersom din förmögenhet (eget kapital) räknas som dina tillgångar minus dina skulder. Då kvittar det om vi höjer tillgången eller sänker skulden eftersom slutresultatet blir samma. 

Läs mer i den här artikeln som vi har skrivit om räntor, amorteringar och skulder

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Följ

Hittar du inte svaret?

Om den här artikeln inte svarade på din fråga, pröva att skriva din fråga ovan, kontakta oss via e-post, telefon 08 555 16 220 eller genom vårt support formulär.