Kunskapsbank

Vad är skillnaden på resultat och ackumulerat resultat?

Introduktion

Skillnaden mellan inkomsterna och utgifterna under en period är resultatet. Det visar om det finns mer eller mindre pengar kvar än när perioden började. Det är förstås roligare att ha ett plus- än ett minusresultat, desto större plusresultat du har desto större möjligheter har du att ta nya aktioner i din ekonomi. Det är förstås möjligt att för en kortare tid leva med ett minusresultat, men det äter upp dina sparade reserver.

Kassaflöde = inkomster - utgifter

 

I Balansbladet kan du se resultatet som ett diagram över de senaste månaderna. Gå in på "Rapporter" och välj sedan kassaflöde.

Exempel:

Inkomster Utgifter
Lön 15.000 SEK Hyra 8.000 SEK
    Mat 3.000 SEK
    Övrigt 2.000 SEK
Summa 15.000 SEK Summa: 13.000 SEK

I ovanstående exempel blir således kassaflödet: 15.000 SEK - 13.000 SEK = 2.000 SEK.

Ackumulerat resultat

Ackumulerat kassaflöde är summan av alla kassaflöde över en längre period. Det vill säga att man summerar den aktuella månadens kassaflöde med den föregående månadens kassaflöde. Det ackumulerade kassaflödet visar alltså hur mycket plus eller minus du är för helåret.

Exempel:

Månad
Kassaflöde
Ack. kassaflöde
Januari
+ 2.000 SEK
2.000 SEK
Februari
- 1.000 SEK
1.000 SEK
Mars
+ 1.200 SEK
2.200 SEK
April
+ 500 SEK
2.700 SEK
Maj
+ 1.000 SEK
3.700 SEK
Juni
- 700 SEK
3.000 SEK

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Följ

Hittar du inte svaret?

Om den här artikeln inte svarade på din fråga, pröva att skriva din fråga ovan, kontakta oss via e-post, telefon 08 555 16 220 eller genom vårt support formulär.