Kunskapsbank

Skatteåterbäring

Skatteåterbäringen är ju ingenting annat än att det är dina egna lönepengar som återbetalas till dig efter att de under en viss tid har varit utlånade till Skatteverket. Hur du bokför dem i ditt Balansblad beror därför till stor del på hur du rutinmässigt bokför din lön. Om du är extremt petig så skiljer du därför på den summa som är dina egna sparade pengar som du får tillbaka och den ränta som Skatteverket ger dig på det inlånade kapitalet.

Om du bokför din bruttolön och därmed också bokför den del av din lön som du betalar in i skatt, då bör du bokföra dem mot den post som du redan har bokfört i form av Inkomstskatt. Du lär då ha en viss summa bokförd som utgift i form av inkomstskatt och nu får du en inkomst i form av inkomstskatt.

Om du bara bokför din nettolön så är det vårt förslag att du bokför den summa som du får tillbaka på skatten som vilken lön som helst för det är ju vad det i praktiken är, det är din egen lön som du får lite mer av helt enkelt, efter att Skatteverket har tagit sin del.

Ett tredje alternativ är ju att du redan från början har varit extremt noga med vad som är vad och då har du inte bokfört din skatt som en kostnad och har istället alla dina skatteutgifter bokförda som en balanspost. När du nu får tillbaka på skatten så blir det bara en omfördelning bland dina balanser och summan du fick flyttas då från tillgångssorten ”Skattekontot” till en annan tillgångssort som kanske heter ”Bankkontot”. Om du har gjort på detta sätt så är det nu du kostnadsför skatten eftersom det är först nu du vet exakt vad den blev.

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Följ

Hittar du inte svaret?

Om den här artikeln inte svarade på din fråga, pröva att skriva din fråga ovan, kontakta oss via e-post, telefon 08 555 16 220 eller genom vårt support formulär.